Δημοτική Συγκοινωνία

Ώρες λειτουργίας: 06:00 - 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 1

ΓΡΑΜΜΗ 2

ΧΑΡΤΗΣ