Για παιδιά 5-14 ετών. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση εγγραφής είναι τα ακόλουθα:

  • Λογαριασμός κοινής ωφέλειας που να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Ιατρική βεβαίωση του παιδιού
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως

(Πατήστε παρακάτω για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του summer camp 2024)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

taxisnet-> dimosia dioikisi