Κέντρο Κοινότητας

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, λειτουργεί απο 1/11/2017 και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00, εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Γλυφάδας και έχει ρόλο επικουρικό/υποστηρικτικό της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Η Δομή στεγάζεται στην οδό Καραϊσκάκη 34 & Τσιτσάνη. Το κτίριο είναι προσβάσιμο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (βρίσκεται πλησίον στάσης λεωφορείου) και κάθε είδους όχημα αλλά και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας στελεχώνεται από δυο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένα (1) Ψυχολόγο.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 34 & ΤΣΙΤΣΑΝΗ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 16562
Ευφροσύνη Γαλανοπούλου, Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας -
Υπεύθυνη Έργου ΚΚ
Πληροφορίες:
τηλέφωνο - 2109647021
fax: 2109643162
email: kkoinotitas@glyfada.gr
Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects