Κέντρο Κοινότητας

Κέντρο Κοινότητας

 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, λειτουργεί απο 1/11/2017 και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 

Στο Κέντρο κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Γλυφάδας οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος).

 

Το Κέντρο κοινότητας μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Συγχρόνως παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διοργάνωσης τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

 

Η Δομή στεγάζεται στην οδό Καραϊσκάκη 34 & Τσιτσάνη. Το κτίριο είναι προσβάσιμο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (βρίσκεται πλησίον στάσης λεωφορείου) και κάθε είδους όχημα αλλά και από άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας στελεχώνεται από τέσσερις (4) Κοινωνικούς Λειτουργούς και τρεις (3) Ψυχολόγους.

 

Επικοινωνία:

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 34 & ΤΣΙΤΣΑΝΗ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 16675

τηλέφωνο - 2109647021 εσωτ. 1

email: kkoinotitas@glyfada.gr

Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00

 

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects