Γεώργιος Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

με αρμοδιότητες:

 • Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
 • Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των συνεργείων.
 • Της παρακολούθησης και ωρίμανσης των τεχνικών μελετών του Δήμου.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Επίσης, ορίζεται να αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Δημήτριος Νιτσιόπουλος, Αντιδήμαρχος Εσόδων και Προγραμματισμού

με αρμοδιότητες:

 • Του Τμήματος Εσόδων και του Τμηματος Καταστημάτων Υγειονομικου Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με έμφαση στον προγραμματισμό της δράσης της δημοτικής αρχής, της επίτευξης συνεργασιών με φορείς και ιδίως την Περιφέρεια Αττικής και της ωρίμανσης διαδικασιών για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο
 • Εποπτείας και ελέγχου της διαδικασίας βεβαίωσης και εισπραξης εσόδωναπο όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Γλυφάδας, τα οποία έχουν σχετικές αρμοδιότητες.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Σπυρίδων Δήμου, Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας

με αρμοδιότητες :

 • Της εποπτείας, συντήρησης και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των Δημοτικών Κοιμητηρίων και όλων των Δημοτικών Κτιρίων.
 • Της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Ιωάννης Σκαλτσάς, Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας

με αρμοδιότητες:

 • Του συντονισμού και της παρακολούθησης των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Του Τμήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Ελένη Καράχου-Σκούταρη, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νέας Γενιάς

με αρμοδιότητες:

 • Του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μαθησης
 • Της παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής των πολιτικών του Δήμου που αφορούν στη Νέα Γενιά.
 • Την τέλεση και των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Αναστασία Πατεράκη, Αντιδήμαρχος Διοικητικού

με αρμοδιότητες:

 • Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Δημήτριος Τσαμπίρας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητες:

 • Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθαρίοτητας, κίνησης και Πρασίνου πλην του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος ΔημοτικήςΣιγκοινωνίας.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Μαρία Μηλιαρέση, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Δράσεων του Δήμου για τα Αδέσποτα Ζώα

με αρμοδιότητες:

 • του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου
 • της εποπτίας των θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία των αδέσποτων ζώων και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών του Δήμου
 • την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects