Ευκαιρίες Εργασίας

15.10.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών (ΥΕ Φυλάκων Εργατών (κοιμητηρίου),ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (εργάτες νεκροταφείου). Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

15.05.2019

Το ΝΠΔΔ "Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση" του δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα. Αντικείμενο του έργου είναι οι "Πολιτιστικές Δραστηριότητες" του δήμου με διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

 

22.04.2019

Τη σύναψη 684 συμβάσεων ορισμένου χρόνου ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών για τη στελέχωση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους, για υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι λοιπών αντικαταβολών από τους ωφελούμενους καθώς και για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ. 

Ειδικότερα στο δήμο Γλυφάδας εγκρίθηκαν δέκα (10) συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Δείτε παρακάτω την σχετική απόφαση:

Απόφαση_Προσλήψεων.pdf

ΣΟΧ_1_2019.pdf

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects