Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ιωάννης Παπάς

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Δαφνούλα Χαρίση-Μπίλια

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.


Περικλής Δορκοφίκης

Αθλητισμού.


Ελένη Δεναξά

Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.

 

 

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects