Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Δημήτριος Τσαμπίρας, Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Σταθμού Μεταφόρτωσης

με αρμοδιότητα την εποπτεία των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία, την Δημοτική Αστυνομία και τον Σταθμό Μεταφόρτωσης

  1. Ιωάννης Παπάς, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

με αρμοδιότητα τον συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας και τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

  1. Δαφνούλα Χαρίση - Μπίλια, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

με αρμοδιότητα την εποπτεία της προόδου κατάρτισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Γλυφάδας και των δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 

  1. Σπυρίδων Δήμου, Κοιμητηρίων

με αρμοδιότητα την εποπτεία των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τα Κοιμητήρια του Δήμου Γλυφάδας.

 

  1. Ελένη Καράχου - Σκούταρη, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

με αρμοδιότητα την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών και των εν γένει σχετικών διαδικασιών.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects