Δημοτική Επιτροπή

 

Δημοτική Επιτροπή για τη χρονική περίοδο 2/1/2024 - 30/6/2026 :

 

Πρόεδρος: Αναστασία Αργυροπούλου

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιάχος

Τακτικά μέλη παράταξης Δημάρχου «Η Γλυφάδα μας»:

1) Κουρουπάκης Στυλιανός

2) Δήμου Σπυρίδων

3) Καυκά Άννα

4) Βαμβακερού Γεωργία

5) Πατεράκη Αναστασία

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης Δημάρχου «Η Γλυφάδα μας»:

1) Καραμηνάς Πέτρος

2) Ταβερναράκης Γεώργιος

3) Λεβετσοβίτης Νικόλαος

4) Κυριακοπούλου Μαρία

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας «Η Γλυφάδα μας ενώνει» και «Λαϊκή Συσπείρωση»:

1) Στεφανίδης Αλέξιος

2) Γιάχος Παναγιώτης

3) Γεωργούλας Ευστάθιος

Αναπληρωματικό μέλος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας «Η Γλυφάδα μας ενώνει» και «Λαϊκή Συσπείρωση»:

1) Θεοφιλοπούλου Αργυρώ

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Γλυφάδας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» μέχρι 30.6.2024

 1. Καράμπελα Μαρία με αναπληρώτριά της την Αναστασιάδου Βάια - Πρόεδρος
 2. Αλευρά Κων/να με αναπληρώτριά της την Λυγερού Αλέκα - Αντιπρόεδρος
 3. Γκέκα Αικατερίνη με αναπληρώτριά της την Κοραή Ματίνα
 4. Μπελεκίου Σοφία με αναπληρώτριά της την Βαμβακερού Μαρία
 5. Φαρούπου Ευαγγελία με αναπληρώτριά της την Περιστέρη Αντιγόνη
 6. Μπαρμπαρή Σαββίνα με αναπληρώτριά της την Φράγκου Ζωή
 7. Μαρσέλλος Πέτρος με αναπληρωτή του την Χυτήρη Βιβή
 8. Μιχαηλίδου Νατάσσα με αναπληρώτριά της την Κανέλλου Αγγελική
 9. Καλαντζή Αικατερίνη με αναπληρώτριά της την Πουλικάκου Σταυρούλα
 10. Άρης Παναγόπουλος με αναπληρωτή του τον Βίγλα Δημήτριο (εκ της μειοψηφίας)
 11. Παφίλη Σωτηρία με αναπληρώτριά της την Κυριαζή Νίκη (εκ της μειοψηφίας)
 12. Δύο (2) διευθυντές/ντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Πανοπούλου Χαρίκλεια, Δοξοπούλου Όλγα
 13. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του (θα οριστεί από αυτούς): Γιαννακοπούλου Μαρία, με αναπληρωτή τον Βιγκλιάρη Ηλία
 14. Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του (θα οριστεί από αυτούς)

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Γλυφάδας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Γλυφάδας»  μέχρι 30.6.2024

 1. Κυριακοπούλου Μαρία (δημοτική σύμβουλος) με αναπληρώτρια της την Μπουγάτσου Μαρία - Πρόεδρος
 2. Αναγνώστου Ιωάννης με αναπληρωτή του τον Κορδονούρη Ιωάννη - Αντιπρόεδρος
 3. Βεμβέτσος Βασίλειος με αναπληρώτριά του την Μητσάκου Νίκη
 4. Ορφανού Μαγδαληνή με αναπληρώτριά της την Περσεφόνη Γιαννοπούλου
 5. Παπαγιάννης Άγγελος με αναπληρώτριά του την Πελεφάντη Μαρία
 6. Δημόπουλος Δημήτριος με αναπληρωτή του τον Μαγουλά Δημήτριο
 7. Μανδαράκα Παρασκευή με αναπληρωτή της τον Δούκα Βασίλειο
 8. Ρήγα Μαρία με αναπληρωτή της τον Παναγόπουλο Διονύσιο
 9. Αλαφούζου Μαργαρίτα με αναπληρώτριά της την Λάγιου Αθανασία
 10. Ζαμίτ Ελένη  με αναπληρώτριά της την Σακελλάρη Ροδάνθη (εκ της μειοψηφίας)
 11. Αναστασία Κακκάλη με αναπληρώτριά της την Πανάκη Έφη (εκ της μειοψηφίας)
 12. Δύο (2) διευθυντές/ντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των δημοτικών σχολείων του Δήμου μας: Παπανικολάου Ευαγγελία, Σαγιά Γεωργία
 13. Ένας/μία (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών των νηπιαγωγείων του Δήμου μας: Μπακάγια Ευαγγέλια
 14. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του (θα οριστεί από αυτούς): Ντούνη Μαρία, με αναπληρώτρια την Ραψομανίκη Ιωάννα

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» είναι συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας», τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

 • Πατεράκη Αναστασία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
 • Γεωργούλας Ευστάθιος, δημοτικό σύμβουλο, εκ της μειοψηφίας
 • Κούτσιου Χρύσα, Κοινωνική Λειτουργό, υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»)
 • Δαμόπουλος Σταύρος, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Γλυφάδας
 • Σταυριανίδου-Αποστολάκη Μαρία, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας
 • Λουπασάκη–Κοδονούρη Χρυσάνθη, εκπρόσωπο του Σωματείου «Ένωση Γυναικών Γλυφάδας «ΕΜΕΙΣ»
 • Βάλβη Μαρία και Φίλη Αικατερίνη, δημότες

 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  (Απόφαση 660/2024)  ως ακολούθως:

 

1. Βαμβακερού Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος Γλυφάδας, Πρόεδρος

2. Σαγιά Γεωργία, Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας,

    εκπρόσωπος της Δ΄ Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τακτικό Μέλος

     Κοράκη Άννα,  Διευθύντρια του  10ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας, Αναπληρωματικό Μέλος

3. Κούτσικος Λάμπρος, Διευθυντής του 2ου Λυκείου Γλυφάδας, εκπρόσωπος  της Δ΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τακτικό μέλος

     Πανοπούλου Χαρίκλεια, Διευθύντρια του  6ου Λυκείου Γλυφάδας, Αναπληρωματικό Μέλος

4. Αγγουρά Βασιλική, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Τακτικό Μέλος

     Τσακανίκα Σταυρούλα, Αναπληρωματικό Μέλος

5. Καλούδης Σπυρίδων εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, Τακτικό Μέλος

    Κυριαζή Νίκη, Αναπληρωματικό Μέλος

6. Παπακώστας Νικόλαος, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Γλυφάδας, Τακτικό Μέλος

    Γιαννακοπούλου Μαριάννα, Αναπληρωματικό Μέλος

7. Δημητροπούλου Δήμητρα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου

    Γλυφάδας, Τακτικό Μέλος

    Αθανασία-Ευτυχία Τσακίρη, Αναπληρωματικό Μέλος

8. Αποστολάκη-Σταυρινίδου Μαρία, εκπρόσωπος του Εμπορικού

    Συλλόγου  Γλυφάδας, Τακτικό Μέλος     

    Κουρής Μιχαήλ, Αναπληρωματικό Μέλος

 

 

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  είναι διετής.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects