Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο με προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Εστιάζει τη δράση του στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας με την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής αντιπαραβατικής πολιτικής προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Έργο του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας είναι :

 • Η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο.
 • Η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στη περιφέρεια του Δήμου.
 • Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
 • Ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής ώστε να περιορίσουν ορισμένες μορφές εγκληματικότητας.

Η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας  των κατοίκων και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

 

Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου είναι διάρκειας τριών (3) ετών και η συμμετοχή των μελών του είναι τιμητική και άμισθη.

Μέλη αυτού:

 

 1. Δεναξά Ελένη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, -Ψυχολόγος , Πρόεδρος
 2. Καραντάνα Ελευθερία, Επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας, Κοινωνική Ανθρωπολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια.
 3. Παπακώστας Νικόλαος, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Γλυφάδας, Δικηγόρος.
 4. Θέου Ευαγγελία ,Ψυχολόγος του Τμήματος Πρόνοιας , Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Δήμου Γλυφάδας.
 5. Λαζαρίδης Σταύρος , Υπαστυνόμος Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας.
 6. Αλβανός Δημήτριος , Ανθυποπλοίαρχος Λιμεναρχείου Σαρωνικού.
 7. Σταθουλοπούλου Ευγενία, Αντιεισαγγελέας Εφετών, πρώην Εισαγγελέας Ανηλίκων.
 8. Τσαμπίρας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας, Αστυνομικός.
 9. Κεχρή Αθανασία, Δικαστής.
 10. Καράχου Ελένη, Εντεταλμένη Παιδικών Σταθμών, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός.
 11. Κυριακοπούλου Μαρία, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός.

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects