Δημοτική Επιτροπή

 

Δημοτική Επιτροπή για τη χρονική περίοδο 2/1/2024 - 30/6/2026 :

 

Πρόεδρος: Αναστασία Αργυροπούλου

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιάχος

Τακτικά μέλη παράταξης Δημάρχου «Η Γλυφάδα μας»:

1) Κουρουπάκης Στυλιανός

2) Δήμου Σπυρίδων

3) Καυκά Άννα

4) Βαμβακερού Γεωργία

5) Πατεράκη Αναστασία

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης Δημάρχου «Η Γλυφάδα μας»:

1) Καραμηνάς Πέτρος

2) Ταβερναράκης Γεώργιος

3) Λεβετσοβίτης Νικόλαος

4) Κυριακοπούλου Μαρία

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας «Η Γλυφάδα μας ενώνει» και «Λαϊκή Συσπείρωση»:

1) Στεφανίδης Αλέξιος

2) Γιάχος Παναγιώτης

3) Γεωργούλας Ευστάθιος

Αναπληρωματικό μέλος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας «Η Γλυφάδα μας ενώνει» και «Λαϊκή Συσπείρωση»:

1) Θεοφιλοπούλου Αργυρώ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects