Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» είναι συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας», τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

  • Πατεράκη Αναστασία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
  • Γεωργούλας Ευστάθιος, δημοτικό σύμβουλο, εκ της μειοψηφίας
  • Κούτσιου Χρύσα, Κοινωνική Λειτουργό, υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»)
  • Δαμόπουλος Σταύρος, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Γλυφάδας
  • Σταυριανίδου-Αποστολάκη Μαρία, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας
  • Λουπασάκη–Κοδονούρη Χρυσάνθη, εκπρόσωπο του Σωματείου «Ένωση Γυναικών Γλυφάδας «ΕΜΕΙΣ»
  • Βάλβη Μαρία και Φίλη Αικατερίνη, δημότες

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects