Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  (Απόφαση 660/2024)  ως ακολούθως:

 

1. Βαμβακερού Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος Γλυφάδας, Πρόεδρος

2. Σαγιά Γεωργία, Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας,

    εκπρόσωπος της Δ΄ Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τακτικό Μέλος

     Κοράκη Άννα,  Διευθύντρια του  10ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας, Αναπληρωματικό Μέλος

3. Κούτσικος Λάμπρος, Διευθυντής του 2ου Λυκείου Γλυφάδας, εκπρόσωπος  της Δ΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τακτικό μέλος

     Πανοπούλου Χαρίκλεια, Διευθύντρια του  6ου Λυκείου Γλυφάδας, Αναπληρωματικό Μέλος

4. Αγγουρά Βασιλική, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Τακτικό Μέλος

     Τσακανίκα Σταυρούλα, Αναπληρωματικό Μέλος

5. Καλούδης Σπυρίδων εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, Τακτικό Μέλος

    Κυριαζή Νίκη, Αναπληρωματικό Μέλος

6. Παπακώστας Νικόλαος, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Γλυφάδας, Τακτικό Μέλος

    Γιαννακοπούλου Μαριάννα, Αναπληρωματικό Μέλος

7. Δημητροπούλου Δήμητρα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου

    Γλυφάδας, Τακτικό Μέλος

    Αθανασία-Ευτυχία Τσακίρη, Αναπληρωματικό Μέλος

8. Αποστολάκη-Σταυρινίδου Μαρία, εκπρόσωπος του Εμπορικού

    Συλλόγου  Γλυφάδας, Τακτικό Μέλος     

    Κουρής Μιχαήλ, Αναπληρωματικό Μέλος

 

 

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  είναι διετής.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects