Ιωάννης Σκαλτσάς, Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
  • Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects