Γεώργιος Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

με αρμοδιότητες:

  • Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
  • Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των συνεργείων.
  • Της παρακολούθησης και ωρίμανσης των τεχνικών μελετών του Δήμου.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Επίσης, ορίζεται να αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects