Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικό Παντοπωλείο

 Ο Δήμος Γλυφάδας στην προσπάθεια του να ανακουφίσει τις καθημερινές ανάγκες των οικονομικά αδύνατων δημοτών του και να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δημιούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Μια υπηρεσία όπου οι κοινωνικά ευπαθείς πολίτες, μπορούν να προμηθευτούν είδη διατροφής, καθαριότητας και υγιεινής, είδη ιματισμού, ένδυσης, υπόδησης και παιχνίδια.

Στα διατιθέμενα προϊόντα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ασφαλείας, εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες υγιεινής και αποθήκευσης, ενώ προέρχονται από καταστήματα, επιλεγμένους προμηθευτές, αλλά και προσφορές πολιτών.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
 2. Πρόσφατη Φωτογραφία,
 3. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 4. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης και Εκκαθαριστικού Σημειώματος για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών,
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο υπογραφής από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών και τα προστατευόμενα μέλη αυτού δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ,
 6. Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εφόσον υπάρχει),

7.Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα,

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 2. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης και Εκκαθαριστικού Σημειώματος για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους όλων των συνοικούντων κάτω από την ίδια στέγη σε περίπτωση δήλωσης φιλοξενίας,
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο υπογραφής όλων των συνοικούντων κάτω από την ίδια στέγη από την οποία θα προκύπτει ότι δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ,
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο,
 4. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς,
 5. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
 6. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ,
 7. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων ή οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί την μονογονεϊκότητα και την επιμέλεια,
 8. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 10. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από την Κοινωνική Λειτουργό της Δομής, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Πληροφορίες                                                                                                    
Διεύθυνση: Αρχιπελάγους 29, Γλυφάδα
Τηλέφωνα: 2109608973
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 17:00

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects