Γραφείο Ψυχολόγων

Το Γραφείο Ψυχολόγων του Τμήματος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Γλυφάδας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής σε όλους τους πολίτες που ζουν ή εργάζονται στη Γλυφάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρωτοβάθμια, κοινοτική υπηρεσία που έχει ως στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας, δηλαδή την πρώιμη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενημέρωση.

Η πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας εφαρμόζεται με:

  • Ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής – ψυχολογικής υποστήριξης
  • Συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων για ενδυνάμωση του γονεϊκού τους ρόλου
  • Συνεδρίες συμβουλευτικής κατόπιν εισαγγελικής εντολής από την Εισαγγελία Ανηλίκων
  • Συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου μας – συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων για θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό τους ρόλο, στη διαχείριση της σχολικής τάξης, καθώς και στην αντιμετώπιση ζητημάτων συμπεριφοράς μαθητών/μαθητριών
  • Εκπαίδευση και εποπτεία φοιτητών/ φοιτητριών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης
  • Διασύνδεση και συνεργασία με Κοινοτικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες, καθώς και με υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (Εισαγγελίες, Αστυνομία, Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κτλ.)
  • Ευαισθητοποίηση και αγωγή της Κοινότητας αναφορικά με θέματα ψυχικής υγείας

 

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε οι παραπάνω διαδικασίες να διέπονται από τους βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας - απόλυτος σεβασμός στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ατόμων, τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Τηλ. Επικοινωνίας 210 9601817

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects