Γραφείο Ψυχολόγων

Το Γραφείο Ψυχολόγων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες που ζουν ή εργάζονται στη Γλυφάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία πρωτοβάθμια, κοινοτική υπηρεσία που σαν στόχο έχει την πρόληψη και προαγωγή ψυχικής υγείας, δηλαδή  την πρώιμη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών, τη συμβολή στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων, τη ψυχοκοινωνική μέριμνα και τη συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα.


Η Πρόληψη και Προαγωγή ψυχικής υγείας με την κατάλληλη στελέχωση εφαρμόζεται μέσω:

 • Των ατομικών συνεδριών
  • Ψυχολογική παρακολούθηση /υποστηρικτική
  • Συμβουλευτική ενηλίκων
  • Παρεμβάσεων σε ζευγάρια και οικογένειες
  • Αξιολόγηση παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους
  • Θεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά και τους εφήβους
  • Συμβουλευτική υποστηρικτική στους γονείς
 • Των παρεμβάσεων στην κρίση (συμπεριλαμβανομένων και των κατ΄ οίκων επισκέψεων για περιστατικά που αδυνατούν να μετακινηθούν).
 • Της ευαισθητοποίησης και αγωγής της Κοινότητας σε σχέση με τα ζητήματα ψυχικής υγείας.
 • Της στενής συνεργασίας και διασύνδεσης με Κοινοτικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (Εισαγγελίες, Αστυνομία, Ιδρύματα, Νοσοκομεία κ.λ.π.).
 • Της άμεσης συνεργασίας και υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών της περιοχής καθώς και με ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε μαθητές και γονείς (π.χ. ομάδες εφήβων, ομάδες γονέων, σεμινάρια).
 • Της παροχής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (πρακτική άσκηση φοιτητών).

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 34 & Τσιτσάνη, Γλυφάδα

Τηλέφωνο / Φαξ: 210 9601817

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects