Κέντρο Πρόληψης

Το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας (Κ.Π.Γ.) συστάθηκε το 1998  μετά από σύμβαση που υπέγραψε το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης 4 Δήμων: Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ελληνικού (Κ.Κ.Π.) με τον οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.Ν.Α).

 

Στόχος του Κέντρου είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των κατοίκων της κοινότητας της Γλυφάδας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων και ανατρεπτικών γεγονότων, έτσι ώστε να μη χρειάζονται κανενός είδους εξάρτηση.

   
Στο πλαίσιο της πρόληψης οργανώνονται βιωματικά σεμινάρια και ομάδες  για τις ακόλουθες κατηγορίες  με στόχο την εκπαίδευση τους σε δεξιότητες:

 • Γονείς: που έχει ανάγκη στη σύγχρονη εποχή ο γονεϊκός ρόλος.
 • Εκπαιδευτικούς: (Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Καθηγητές), οι οποίες τους βοηθούν να χειρίζονται καλύτερα την τάξη.
 • Ζευγάρια: για να έχουν μια λειτουργική συντροφική σχέση.
 • Έφηβοι: για να επιλέξουν σωστό προσανατολισμό ζωής.
 • Παιδιά: ανάδειξης της δημιουργικότητας των παιδιών.
 • Ενήλικες: διερεύνησης και επεξεργασίας προσωπικών θεμάτων των ενηλίκων

 

Το Κ.Π.Γ. συνεργάζεται με σχολεία και υλοποιεί προγράμματα προαγωγής και ψυχικής υγείας σε αυτά.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

 

Διεύθυνση: Όλγας 2, Άνω Γλυφάδα. 

Τηλέφωνο: 2109601364

Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή  9:00 - 14:00

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects