Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας, λειτουργεί από το 1993, και από 16/12/09, με την ψήφιση του νέου οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας, μετονομάστηκε σε Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής. Εκτελεί κάθε υπηρεσία σχετική με την άσκηση Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής και παρέχει υπηρεσίες στους δημότες που αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικά προβλήματα.


Συγκεκριμένα:

  • Εισηγείται και σχεδιάζει προγράμματα δράσης του Δήμου στο χώρο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
  • Διεξάγει ενημερωτικές εκδηλώσεις/ημερίδες με θεματολογία κοινωνικού ενδιαφέροντος.
  • Παρέχει συμβουλευτική βοήθεια για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες σε ατομικό, οικογενειακό ή τοπικό επίπεδο.
  • Παρέχει πληροφόρηση και παραπομπή σε φορείς εντός και εκτός Γλυφάδας.
  • Ανταποκρίνεται σε αιτήματα Δημόσιων Φορέων/Κοινωνικών Δομών (Εισαγγελία Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής) και συνεργάζεται για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους.


Ώρες λειτουργίας: 8-14:00 ( εκτός Σαββάτου – Κυριακής)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9647021 fax: 210-9643162)

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects