Δημοτική Αστυνομία

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Το 1982 ιδρύεται η Ειδική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων και έχει μόλις έξι αρμοδιότητες.

Το 1991 ιδρύεται η Ειδική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων στη Γλυφάδα και στελεχώνεται με 5 υπαλλήλους.

Το 2002 μετονομάζεται σε Δημοτική Αστυνομία και αυξάνονται οι αρμοδιότητες της.

Το 2004 γίνεται αλλαγή στην στολή και το σήμα της Υπηρεσίας.

Το 2008 γίνεται αναδιάρθρωση της Δημοτικής Αστυνομίας και γίνεται εκ νέου προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων της, του τρόπου λειτουργίας, δράσης, και στελέχωσής της.

Το 2013 η Υπηρεσία καταργείται, για να επανασυσταθεί το 2015.

Παρά το μέγεθος του δήμου, των αναγκών του και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, μετά την επανασύστασή της το 2015 στελεχώνεται μόλις από 16 Δημοτικούς Αστυνομικούς ενώ η Υπηρεσία μέχρι την κατάργησή της, στελεχωνόταν από 27.

Ο στόλος των οχημάτων της αποτελείται από δύο περιπολικά οχήματα.

Η Υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο τμήματα και ένα γραφείο:

  • το τμήμα Ελέγχου Καταστημάτων και Επιχειρήσεων,
  • το τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων και
  • το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

Οι πιο σημαντικές αρμοδιότητες που ασκούνται από την Υπηρεσία είναι o έλεγχος της τήρησης:

α) της νομοθεσίας και των τοπικών κανονιστικών διατάξεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση των αλσών , κήπων, πλατειών, παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων (Ν.3731/2008, Άρθ.1 παρ.2),

β) της νομοθεσίας και των τοπικών κανονιστικών διατάξεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση και λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων αγορών, (Άρθ. 1 παρ.3),

γ) των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές (Άρθ. 1 παρ.4),

δ) των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση κ.τ.λ. (Άρθ. 1 παρ.5),

ε) της καθαριότητας σε κοινόχρηστους χώρους (Άρθ. 1 παρ.6),

στ) των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους (Άρθ. 1 παρ.7),

ζ) των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, την στάση και στάθμευση οχημάτων, στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια κ.τ.λ. (Άρθ. 1 παρ.8),

η) των διατάξεων για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα (Άρθ. 1 παρ.10),

θ) των διατάξεων για την σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς κ.τ.λ. (Άρθ. 1 παρ11),

ι) των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς (Άρθ. 1 παρ.24)

ια) των διατάξεων που αφορούν τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο Δήμος καθώς και την επιβολή των μέτρων που προβλέπονται από αυτές (Άρθ. 1 παρ.25),

ιβ) των διατάξεων για το κάπνισμα (Ν. 3730/2008)

Ακόμα,

α) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας (Ν.3731/2008, Άρθ. 1 παρ12),

β) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν στην λειτουργία καταστημάτων των οποίων την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο Δήμος (Άρθ. 1 παρ.15),

γ) Προστατεύει τη δημοτική περιουσία (Άρθ. 1 παρ.25),

δ) Επιδίδει έγγραφα του Δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (Άρθ. 1 παρ.28).

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Χορήγηση Βεβαίωσης Αποκομιδής Εγκαταλελειμμένου Οχήματος: Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Αίτηση Επιστροφής Πινακίδων: Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ: Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Αίτηση Άδειας Κατάληψης Πεζοδρομίων, Πλατειών και Λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων: Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Δήλωση Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Κατοικιδίου /Pet Electronic Identification: Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects