Καφέ κάδοι - Ανακύκλωση Οργανικών Απορριμμάτων

Ο Δήμος Γλυφάδας έχει τοποθετήσει 200 Καφέ κάδους ανακύκλωσης Οργανικών Απορριμάτων σε 162 σημεία σε όλη την πόλη. Σε αυτούς μπορείτε να ανακυκλώσετε: Φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, τροφικά υπολείμματα, κρέας-ψάρι, υπολείμματα και φίλτρα από καφέ, κλαδιά, χώμα, γκαζόν, τσόφλια, πριονίδι, στάχτη καυσόξυλων κτλ.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects