5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24.11.20)

Γλυφάδα, 20.11.2020

Αρ. Πρωτ. 34136

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 5

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της          Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που  θα  γίνει,

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης την 24η Νοεμβρίου 2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

 

 

  • Σύνταξη κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή και λειτουργία τoυ χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του Δήμου Γλυφάδας.

         

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects