1η Προσκληση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (18.03.2021)

Γλυφάδα, 12/03/2021

Αρ. Πρωτ. 6849

Αριθμός Πρόσκλησης : 1

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της          Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που  θα  γίνει,

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76)  , μέσω Τηλεδιάσκεψης την 18η Μάρτιου 2020,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στο Δήμο Γλυφάδας

 

  1. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου

 

  1. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στις εσοχές στάθμευσης της οδού Γρ. Λαμπράκη

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

         

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

 

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects