2η πρόσκληση ΕΠΖ

Γλυφάδα, 13.9.2021
Αρ.Πρωτ: 25917

Αριθμός Πρόσκλησης : 2

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της          Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που  θα  γίνει,

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76)  , μέσω Τηλεδιάσκεψηςτην 22η Σεπτεμβρίου 2021,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

 

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «COFFEE FIFTY SEVEN MON.IKE, επί της οδού Κύπρου 57 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «STREET BRANDS ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», επί της οδού Γιαννιτσοπούλου 1 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», επί της οδού Γιαννιτσοπούλου 10 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «DT IKE», επί της οδού Λαοδίκης 31 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «LITTLE HOUSE IKE», επί της οδού Φοίβης 17 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «MET & PAN IKE», επί της οδού Αγγ. Μεταξά 48 & Πανδώρας του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «DD KORHI MON. IKE», επί της οδού Λαοδίκης 30 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΠΕ», επί της οδού Γ.Γεννηματά 125 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «GOLF PRIVE AE», επί της οδού τέρμα Κων. Καραμανλή (Γήπεδο Γκολφ Γλυφάδας) του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΛΑΟΔΙΚΗΣ BISTRO IKE», επί της οδού Λαοδίκης 30 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «Α ΚΛΗΜΗ και Χ ΦΙΛΟΚΑΛΗ ΟΕ», επί της οδού Αρχιπελάγους 68 του Δήμου μας.

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «HOOTDOG ΟΕ», επί της οδού Δημητρίου Βερελή 49 του Δήμου μας.

 

 1. Έγκριση αλλαγών (διαγράμμιση-σήμανση-τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40) σε σημεία που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, μπροστά από βυθιζόμενους κάδους.

 

 1. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

         

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

 

 

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects