Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (26/10/2021)

Γλυφάδα, 22.10.2021
Αρ. Πρωτ. 30422

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 3

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76) , μέσω Τηλεδιάσκεψης την 26η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

2. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «FOOD CONCEPTS YΠΗΡΕΣΙΕΣ », επί της οδού Κύπρου 74 του Δήμου μας.

3. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «PGT EΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», επί της οδού Φοίβης 17-19 του Δήμου μας.

4. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «SEA SPICE IKE», επί της οδού Kύπρου 74 του Δήμου μας.

5. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του ΒΑΡΛΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί της οδού Τριπόλεως 84 του Δήμου μας.

6. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΖΑΜ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», επί της οδού Αγγ. Μεταξά 50 του Δήμου μας.

7. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΚΕ», επί της οδού Κύπρου 65 του Δήμου μας.

8. Λήψη απόφασης επί των πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 


Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

 

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects