Προεδρείο

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας απαρτίζεται από το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         

ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects