Προεδρείο

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας απαρτίζεται από το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο 2/1/2024 - 30/6/2026 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Χαρίση - Μπίλια Δαφνούλα

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         

Τσακίρης Δημήτριος

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            

Θεοφιλοπούλου Αργυρώ

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects