Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (15/12/2021)

Γλυφάδα, 10.12.2021

Αρ. Πρωτ. 36707

Αριθμός Πρόσκλησης : 4

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της          Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που  θα  γίνει,

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76)  , μέσω Τηλεδιάσκεψης την 15η Δεκεμβρίου 2021,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνωνδιάρκειας   ενός  (1) έτους,   σε     κατάστημα    υγειονομικού     ενδιαφέροντος    ιδιοκτησίας    της    «ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ   SOUTH EAST IKE», επί της οδού Φοίβης 13 του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός   (1)   έτους,   σε κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  του   κου   «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», επί της οδού Πανδώρας 14 του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνωνδιάρκειας   ενός  (1) έτους,   σε     κατάστημα    υγειονομικού     ενδιαφέροντος    ιδιοκτησίας    της    «THE BRUNCH   COMPANY ΙΚΕ», επί της οδού Φοίβης 15 του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας   ενός  (1) έτους,   σε     κατάστημα    υγειονομικού     ενδιαφέροντος    ιδιοκτησίας    της    «MEXICAN HACIENDA & ΣΙΑ ΕΕ», επί της οδού Κύπρου 65Α του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας σήμανσης Ρ-2 (STOP) σε οδούς του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης επί των πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

 

         

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects