3η πρόσκληση ΕΠΖ (21.5.2022)

Γλυφάδα, 17.6.2022
Αρ. Πρωτ. 18099

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 3

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 21η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του εκπονηθέντος σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Γλυφάδας

2. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας σήμανσης Ρ-2 (STOP) σε οδούς του Δήμου μας

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects