4η πρόσκληση ΕΠΖ (02.08.2022)

Γλυφάδα, 29.7.2022
Αρ. Πρωτ. 23514

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 4

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄) μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 2α Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

2. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΟΗ ΜΑΜΑ CAFÉ BAR Ε.Ε. », επί της οδού Κύπρου 48 του Δήμου μας

 

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects