5η πρόσκληση ΕΠΖ (01.12.2022)

Γλυφάδα, 25/11/2022
Αρ. Πρωτ.36272

Αριθμός Πρόσκλησης : 5

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄) μέσω Τηλεδιάσκεψης,την 1η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων

2. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4849/2021

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects