6η πρόσκληση ΕΠΖ (21.12.2022)

Γλυφάδα, 16/12/2022

Αρ. Πρωτ. 39476

Αριθμός Πρόσκλησης : 6

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της   Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄)  μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 21η Δεκεμβρίου 2022,  ημέρα Tετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4849/2021

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects