7η πρόσκληση ΕΠΖ (27.12.2022)

Γλυφάδα, 23/12/2022

Αρ. Πρωτ. 40523

Αριθμός Πρόσκλησης : 7

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της   Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄)  μέσω Τηλεδιάσκεψης,την 27η Δεκεμβρίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

 

 

  • Τροποποίηση της υπ΄αρ. 283/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4849/2021

 

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects