Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας

Η Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας, με διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.» , είναι το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των πέντε (5) Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (Κ.Α.Π.Η, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ.122/2011).

Το ΚΑ.Π.ΠΑ. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 καθώς και από τα  άρθρα 239-242 του Ν. 3463/2006. Ασκεί τις αρμοδιότητες των υπαρχόντων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου καθώς και την παρέμβαση του Δήμου στους τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. έχει δικό του καταστατικό και Διοίκηση.

 

Αντικείμενο δραστηριότητας

 • Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων.
 • Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 • H έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.
 • Ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των δημοτών, η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς.
 • Η δημιουργία και οργάνωση σχολών κατά τομέα αθλητισμού.
 • Η συντήρηση σωστή λειτουργία και δημιουργία αθλητικών χώρων γενικά του Δήμου.
 • Η συμβολή του αθλητικού οργανισμού στην ανάπτυξη του έργου και της δράσης των αθλ. Φορέων του Δήμου.
 • Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών των κατοίκων και ιδιαίτερα νέων του Δήμου με την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών στις συνοικίες.
 • Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού με πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού (γυμναστές προπονητές κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών κατά ηλικία, ενδιαφέροντα κ.λπ.
 • Η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου, ιδιαίτερα των νέων με οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.
 • Η ίδρυση τμημάτων κατ’ άθλημα ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία, ομάδων με οργ. Αθλητ. Εκδηλ. κ.λπ.
 • Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών και των φορέων τους σε όλες τις διαδικασίες του οργανισμού και των τμημάτων του σε όλες τις δραστηριότητες του.
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας και των σχέσεων του οργανισμού με τα αθλητικά σωματεία του Δήμου, όπως και με άλλους φορείς
 • Η συνεργασία με κρατικούς φορείς με σκοπό στην ενίσχυση και προώθηση της αθλητικής δραστηριότητας του οργανισμού, την επέκταση των αρμοδιοτήτων του και την εξοικονόμηση πόρων που να αντιστοιχούν στις ανάγκες του Δήμου και την κάλυψη τους
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων κ.λπ. με γειτονικούς και άλλους Δήμους, με την ΤΕΔΚΝΑ με την ΚΕΔΚΕ, με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισμού και της αθλητικής υποδομής στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. κέντρων, γυμναστηρίων, και αθλητικών χώρων.
 • Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της πνευματικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο Δήμο Γλυφάδας και η αξιοποίηση όλων των πνευματικών δυνάμεων του τόπου και μια πολιτιστική ανάπλαση της Γλυφάδας με πλαίσιο τις δημοκρατικές και πολιτιστικές αξίες. Ακόμα σκοπός είναι η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Ελληνικής λαϊκής παράδοσης σε συνδυασμό με όλα τα νεότερα πολιτιστικά ρεύματα.
 • Η παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Η βοήθεια στα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Η εξάλειψη των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 • Η εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η ευαισθητοποίησής τους πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Η βοήθεια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 • Η παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Η πνευματική καλλιέργεια των νέων, η προσπόρησις σε αυτούς ενός επαγγελματικού πόρου ζωής, η ψυχαγωγία των κατοίκων και η καλή εμφάνιση του Δήμου κατά τις επισήμους Εθνικές και Θρησκευτικές και Τοπικές εορτές.

 

Γι περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την διαδικτυακή πύλη του Κ.Α.Π.ΠΑ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects