1η πρόσκληση ΕΠΖ (14.03.2023)

Γλυφάδα, 10.3.2023

Αρ. Πρωτ. 8854

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 1

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της   Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄)  μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 14η Μαρτίου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Συγκρότηση σε Σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 1. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 55Α και χαρακτηρισμός του οικοπέδου επί της συμβολής των οδών Γρ.Λαμπράκη – Κύπρου – Ηούς σε χώρο πρασίνου με υπόγειο χώρο στάθμευσης

 

 1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 357 σύμφωνα με την 1707/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α' Ακυρωτικό)

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΓΛΥΦΑΔΑ Ι.Κ.Ε.», με το δ.τ. «ΤΣΙ ΤΣΙ», επί της οδού Αγγ. Μεταξά  50 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός  (1) έτους,    σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της        «ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ι.Κ.Ε.», με δ.τ. «ΜΠΟΥΚΟΒΟ» επί της οδού Κύπρου 65 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας   ενός  (1) έτους, σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της  «ΚΑΛΚ  ΙΚΕ», με δ.τ. «TYSON»  επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Κύπρου του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων,  διάρκειας ενός (1) έτους, σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της  «ΠΑΠ ΙΚΕ», με δ.τ. «CARETTA» επί της οδού Διαδόχου Παύλου 46 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους,  σε   κατάστημα   υγειονομικού   ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  της  «DD KORHI MON. IKE», με δ.τ. «ΤΗΙRTY» επί της οδού Λαοδίκης 30 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός  (1) έτους, σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της «PTH PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝ. ΑΕ», με δ.τ. «GAIA CAFÉ» επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 32 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός  (1) έτους,    σε  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της   «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΡΜΙΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ», με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» επί της οδού Λαζαράκη 28 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός  (1) έτους, σε  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΣΑΣΜΟΣ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο «ΣΑΣΜΟΣ» επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 3 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός  (1) έτους, σε  κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «COFFEE LOUNGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με δ.τ. «NUERA» επί της οδού Κύπρου αρ. 57 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε   κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της «FOOD CONCEPTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.», με δ.τ. «PERE UBU»  επί της οδού Κύπρου αρ. 74 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε   κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του «KING DEELAN ANTHONY SAIEE», με δ.τ. «JACKS LOUNGE» επί της οδού Γούναρη 85  του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «SEA SPICE Ι.Κ.Ε.», με δ.τ. «SEA SPICE» επί της οδού Κύπρου αρ. 74 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «FEEDEL ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», με δ.τ. «FEEDEL» επί της οδού Ναπ. Ζέρβα 24 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «2Μ ΕΕ», με δ.τ. «ΛΟΚΑΛ» επί της οδού Γούναρη 137Α του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΜΕΤ & ΠΑΝ Ι.Κ.Ε.», με δ.τ. «OPUS» επί της συμβολής των οδών Αγγ. Μεταξά 48 & Πανδώρας του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «GOLF PRIVE AE», με δ.τ. «GOLF PRIVE» επί της οδού τέρμα Κων. Καραμανλή (Γήπεδο Golf Γλυφάδας) του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «PGT ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», με δ.τ. «BLENDS» επί της συμβολής των οδών Φοίβης 17-19 και Λαοδίκης του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΛΑΟΔΙΚΗΣ BISTRO IKE», με δ.τ. «MR FOX» επί της οδoύ Λαοδίκης 38 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «STREET BRANDS ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», με δ.τ. «STREET WOK» επί της οδoύ Γιαννιτσοπούλου 1 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ξ Η ΗΟLY ALLIANCE OE», με δ.τ. «HOLY SPIRIT» επί της οδoύ Λαοδίκης 41 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τoυ ΒΑΡΛΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί της οδoύ Αν.Παπανδρέου 175 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «MEXICAN HACIENDA KAI ΣIA E.E.» με δ.τ. «AMIGOS» , επί της οδoύ Κύπρου 65Α του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» με δ.τ. «CHARLIE» , επί της οδoύ Φαιστού 1 του Δήμου μας

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects