ΚΑΠΠΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη επτά (7) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

 

Για την πρόσληψη     επτά  (7) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects