2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (7.6.2023)

 

Γλυφάδα, 02/06/2023
Αρ. Πρωτ. 18957 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου /Δ.Δημητροπούλου
ΤΗΛ. : 213 2025233 /232
e-mail: grammateiads@glyfada.gr

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 2

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 μ.μ. 

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

 

  1. Ανάκληση της 243/1995 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου και των τροποποιήσεων της και εκ νέου λήψη απόφασης για τον καθορισμό των χρονικών ορίων της λειτουργίας των μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects