Βοήθεια Στο Σπίτι

Βοήθεια Στο Σπίτι

Το πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι», λειτουργεί  ανελλιπώς στο Δήμο Γλυφάδας από τον Απρίλιο του 2004 έως και σήμερα. Αποτελείται από τετραμελή ομάδα εργαζομένων, αποτελούμενη από τις ειδικότητες:

 • 1Κοινωνική Λειτουργό
 • 1Νοσηλεύτρια
 • 2 Οικογενειακούς Βοηθούς

  και απευθύνεται σε δύο κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:
 • Σε ηλικιωμένους (άνω των 70 ετών), κατά προτεραιότητα σε όσους διαβιούν μόνοι τους,
 • καθώς και στους  έχοντες ποσοστό αναπηρίας >67%, είτε ζουν μόνοι τους γιατί τους το επιτρέπει η πάθηση τους, είτε με υποστηρικτικό περιβάλλον γιατί τους το επιβάλλει η πάθηση τους.

Οι προβλεπόμενες υπηρεσίας είναι πρωτοβάθμιας φροντίδας, απευθύνονται δηλαδή σε ανθρώπους που ημι-αυτοεξυπηρετούνται, οι οποίοι με την συνδρομή των υποστηρικτικών υπηρεσιών του προγράμματος, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους και θα παραμείνουν όσο γίνεται περισσότερο στο οικείο περιβάλλον . Όταν αυτό δεν θα είναι πλέον εφικτό, παραπέμπονται σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας (ιδρυματική φροντίδα,  24 ωρη παρουσία ετέρου προσώπου  κ.α)

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


-    Αξιολόγηση και καταγραφή των κοινωνικών αναγκών.


-    Συντονισμός παρέμβασης- επιμερισμός και εποπτεία έργου.


-    Άσκηση  Κοινωνικής εργασίας με  Άτομα, Οικογένεια, Ομάδα και Κοινότητα.


-    Συμβουλευτική- ενημέρωση και διεκπεραίωση προνοιακών ζητημάτων.
-    Ψυχοκοινωνική στήριξη.


-    Εθελοντική δικτύωση.


-    Συντονισμός ιατρικών εξετάσεων και συνοδείες σε ιατρούς και λοιπές δομές δημοσίου συστήματος υγείας και όχι μόνο.


-    Καταγραφή στατιστικών στοιχείων.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ


-    Εβδομαδιαία νοσηλευτική παρακολούθηση (μέτρηση ζωτικών σημείων).


-    Ενεσοθεραπεία / διάφορες νοσηλευτικές πράξεις.


-    Συνταγογραφήσεις.


-    Συνοδείες σε ιατρούς.


-    Ατομική υγιεινή (υποβοήθηση στην ατομική υγιεινή όσων το χρειάζονται).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ


-    Εβδομαδιαία παροχή υπηρεσιών οικιακής φροντίδας σε όσους εκτός του γήρατος, αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα

-   Ατομική υγιεινή.


-    Μικροαγορές και πληρωμή λογαριασμών /εξωτερικές εξυπηρετήσεις.
-    Συνταγογραφήσεις.

Η παροχή υπηρεσιών  γίνεται με την μορφή συστηματικής επαναλαμβανόμενης  παρέμβασης , είτε σε εβδομαδιαία βάση, είτε σε δεκαπενθήμερη είτε σε μηνιαία.

Γίνεται πάντα με τη συναίνεση  και κατόπιν αιτήματος του εξυπηρετούμενου, σε συνεχή επαφή και ενημέρωση του όποιου συγγενικού περιβάλλοντος υπάρχει.

Στο σύνολο των 17 ετών συνεχούς λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ η μηνιαία δυναμική εξυπηρέτησης ανέρχεται περίπου στους 55-60 ωφελούμενους. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την Κοινωνική Λειτουργό- Υπεύθυνη του Προγράμματος


Πληροφορίες

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη, Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 210 96 90 597

 

 

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects