3η πρόσκληση ΕΠΖ (29.08.2023)

Γλυφάδα, 25.8.2023

Αρ. Πρωτ. 28274

Αριθμός Πρόσκλησης : 3

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της   Επιτροπής

            Ποιότητας  Ζωής

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 29η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 1.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

  1. Μετατόπιση περιπτέρου από τη θέση επί της οδού Α.Λαζαράκη 19 σε νέα θέση επί της οδού Διαδ.Παύλου 1

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects