38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής ( 15.11.2023)

Γλυφάδα, 10.11.2023

Αρ.Πρωτ: 37398

Αριθμός Πρόσκλησης: 38

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου/Δ.Δημητροπούλου                                                                      

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 15η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

  1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024, σύμφωνα με το Ν.5056/2023.

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος (ΓΑΛΑ)»

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας»

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεράτου

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

 

 

                              Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

              Οικονομικής Επιτροπής

 

 

              ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects