40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023 (29.11.2023)

 

 

Γλυφάδα, 24.11.2023

Αρ.Πρωτ: 39292

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου/Δ.Δημητροπούλου                                                                      

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης: 40

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

 

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 29η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

4. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Λακαφώση

5. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Λακαφώση

6. Ανάθεση υπόθεσης στη  δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα- Δήμητρα Ράλλη

 

 

 

 

                      Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

                      Οικονομικής Επιτροπής

       

 

                          ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects