4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (29.12.2023)

 

Γλυφάδα, 22/12/2023

Αρ. Πρωτ. 43020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου /Δ.Δημητροπούλου                                                                      

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

Αριθμός Πρόσκλησης : 4

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 29η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 1.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της  «DD KORHI ΜΟΝ. ΙΚΕ», επί της οδού Λαοδίκης 30 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  της   «Α ΚΛΗΜΗ ΚΑΙ Χ ΦΛΟΚΑΛΗ ΟΕ», επί της οδού Αρχιπελάγους 68 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της  «GOLF PRIVE AE», επί της οδού Τέρμα Κων. Καραμανλή του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε  κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΔΡΑΜΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ», επί της οδού Φιλ. Εταιρείας 12 & Λαοδίκης 22 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός (1) έτους, σε  κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  της  «DIVAN IKE», επί της οδού Ζησιμοπούλου 9 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του «ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΠΑΥΛΟΥ», επί της οδού Λαοδίκης 30 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «COFFEE LOUNGE MON. IKE», επί της οδού  Κύπρου 57 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της «PGT ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», επί της οδού Φοίβης 17-19 & Λαοδίκης του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΣΑΣΜΟΣ ΙΚΕ», επί της οδού Λ. Ποσειδώνος & Γρ. Λαμπράκη 3 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «MEXICAN HACIENDA & ΣΙΑ ΕΕ», επί της οδού Κύπρου 65Α του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  του «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», επί της οδού Πανδώρας 14 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της  «FOOD CONCEPTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕ», επί της οδού Κύπρου 74 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της  «FOOD CONCEPTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕ», επί της οδού Κύπρου 74 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της  «SEA SPICE IKE», επί της οδού Κύπρου 74 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», επί της οδού Λαοδίκης 33-35 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΜΕΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΙΚΕ», επί της οδού Αγγ. Μεταξά 48 & Πανδώρας του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της «ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ξ Η HOLY ALLIANCE OE», επί της οδού ΛΑΟΔΙΚΗΣ 41 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΡΜΙΑ ΜΕΠΕ», επί της οδού ΛΑΖΑΡΑΚΗ 28 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της  «STREET BRANDS ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», επί της οδού ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της   «Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», επί της οδού ΛΑΟΔΙΚΗΣ 47 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  της «VITTORIA GATI ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», επί της οδού ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ 1 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε     κατάστημα   υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της  «FEEDEL ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕ», επί της οδού Ν. ΖΕΡΒΑ 24 & ΚΥΠΡΟΥ του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της  «ΓΛΥΦΑΔΑ ΙΚΕ», επί της οδού ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΑ 50 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της  «ALPHA PRIME TWO EE», επί της οδού Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 146 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της  «INNA KHARCHEVA», επί της οδού Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗ 2 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της  «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΠΕ», επί της οδού Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 125 του Δήμου μας

 

 1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας  ενός  (1) έτους, σε     κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της  «ΚΒ GROUP IKE», επί της οδού Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 31 του Δήμου μας

 

 1. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με την διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4849/2021

 

 1. Έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Γλυφάδας.

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς επί της οδού Σ.Καράγιωργα , στο ύψος της οδού Αγ.Νικολάου, και μετατροπή της σε πλήρη εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου

 

 1. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας σήμανσης Ρ-2 (STOP) σε οδούς του Δήμου μας

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects