Κ.Α.Π.Η.

Τα κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) αποτελούν ένα κοινωνικό θεσμό στην υπηρεσία των ατόμων της 3ης ηλικίας του Δήμου. Σκοπός τους είναι η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα ώστε αυτά να παραμένουν ενεργά στην οικογένεια και στην κοινότητα.

Μέλη
Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή που λειτουργεί το Κέντρο, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων. Ο αριθμός των μελών κάθε κέντρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 300 μέλη και μικρότερος από 50. Ο αριθμός αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή και όχι στα εγγεγραμμένα μέλη.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα παρέχονται:
- Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους,
- Φυσικοθεραπεία,
- Εργοθεραπεία,
- Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι΄αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης μέσα και έξω από το σπίτι,
- Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
- Οργανωμένη ψυχαγωγία,
- Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά κ.λ.π. και βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.

Στο Δήμο Γλυφάδας το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. που βρίσκεται στον Αγ. Τρύφωνα, τηλ.: 210 96 51 207

Παραρτήματα υπάρχουν:


Βορείου Ηπείρου 107 – Πλ. Καραϊσκάκη – τηλ.: 210 96 43 243

Αγίας Τριάδας 20 – Αγ. Τριάδα – τηλ.: 210 96 30 826

Αγίου Νικολάου – Ήρας 27 – τηλ.: 210 89 82 664

Άνω Γλυφάδας – Σοφίας Βέμπο 18– τηλ.: 210 96 26 493

Ευρυάλης - Ροδόπης και Περγάμου - 210 9639016

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects