Ωδείο

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το Μάρτιο του 1984, ως ίδιο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο. Προηγούμενα με βάση το ΒΔ 768/12-10-1965 λειτουργούσε ως Δημοτική Σχολή Μουσικής.

Σκοπό έχει την πνευματική καλλιέργεια των νέων, την ψυχαγωγία των κατοίκων και την εκτέλεση μουσικών προγραμμάτων κατά τις Εθνικές, θρησκευτικές και τοπικές εορτές.

Στεγάζεται σε καινούργιες εγκαταστάσεις, στην οδό Γούναρη 199  εν αναμονή και της κατασκευής του Πολυχώρου Πολιτισμού που θα υποστηρίξει πολλές από τις λειτουργίες του και θα αποτελέσει κοιτίδα πολιτισμού.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του μπορεί να είναι από 5 ως 15. Σήμερα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 13μελής. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Το διοικητικό προσωπικό του Δημοτικού Ωδείου αποτελείται απο τρεις διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ το διδακτικό προσωπικό από εικοσιτέσσερα μέλη ως εξής: ένας καλλιτεχνικός διευθυντής, δεκαεπτά καθηγητές και δάσκαλοι με σύμβαση έργου αορίστου χρόνου και έξι καθηγητές και δάσκαλοι με σύμβαση έργου.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

Ανώτερα και υποχρεωτικά θεωρητικά

 • Πιάνου
 • Φλάουτου
 • Κιθάρας
 • Κλαρινέτου
 • Σαξόφωνου
 • Ακορντεόν
 • Αρμόνιου
 • Προπαιδείας (Orff)
 • Φωνητικής
 • Σύνθεσης

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές στο Ωδείο καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Είναι χαμηλά αφού το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων λειτουργίας του καλύπτεται από το Δήμο Γλυφάδας.Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών ηλικίας μέχρι 23 ετών, με βάση αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλουν το μισό των καθοριζόμενων διδάκτρων.

 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Αίτηση του μαθητή η Κηδεμόνα του ειδικού έντυπου που χορηγείται από το Ωδείο συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση )

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Κάρτα πολύτεκνου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ( Για πολύτεκνους και τρίτεκνους).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Διεύθυνση : Γούναρη 199, 16561, Άνω Γλυφάδα
Τηλ.: 210– 9600972 - 9614177
Φαξ : 210 – 9614177
e-mail: odeio@glyfada.gr

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects