Δημήτριος Τσαμπίρας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητες:

  • Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθαρίοτητας, κίνησης και Πρασίνου πλην του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος ΔημοτικήςΣιγκοινωνίας.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects