Ιωάννης Σκαλτσάς, Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας

με αρμοδιότητες:

  • Του συντονισμού και της παρακολούθησης των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
  • Του Τμήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects