Σπυρίδων Δήμου, Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας

με αρμοδιότητες :

  • Της εποπτείας, συντήρησης και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των Δημοτικών Κοιμητηρίων και όλων των Δημοτικών Κτιρίων.
  • Της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects