Ελένη Καράχου-Σκούταρη, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νέας Γενιάς

με αρμοδιότητες:

  • Του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μαθησης
  • Της παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής των πολιτικών του Δήμου που αφορούν στη Νέα Γενιά.
  • Την τέλεση και των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects