Μαρία Μηλιαρέση, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Δράσεων του Δήμου για τα Αδέσποτα Ζώα

με αρμοδιότητες:

  • του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου
  • της εποπτίας των θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία των αδέσποτων ζώων και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών του Δήμου
  • την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects