Ελένη Δεναξά, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Του Τμήματος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
  • Της παρακολούθησης και εποπτείας των θεμάτων κοινωνικής μέριμνας και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και της λειτουργία των σχετικών δημοτικών δομών.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects