Περικλής Δορκοφίκης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Αναπληρωτής Δημάρχου

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
  • Της παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής των πολιτικών του Δήμου που αφορούν στη Νέα Γενιά.
  • Της εποπτείας των θεμάτων που σχετίζονται με τον συντονισμό των δράσεων και της πολιτικής του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, της διαχείρισης των αθλητικών χώρων και της προώθησης της συνεργασίας του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects