Ελεονώρα Μαρούλη, Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Δημόσιας Υγείας

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Της εποπτείας της εφαρμογής των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των δημόσιων πολιτικών για την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects