Σπυρίδων Δήμου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου πλην του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, και των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects